Her yıl olduğu gibi bu yılda „Alman Milli Gençliği” Linz, kaufmännischer Palais´de yıllık balolarını düzenliyor. Böylelikle “Irkçı ve Faşist” Balo Sezonu da açılıyor, bunun bir örneği Viyana’da her yıl düzenlenen Irkçı Akademisyen Balosudur. Bu balolarda sadece sıradan ırkçılar ve faşistler yer almamaktadır. Avusturya Politikacıları, Avusturya’nın bir çok ünlü ismi ve aynı şekilde üniversite yetkilileri de her yıl düzenlenen bu eğlencelere katılıp, katkıda bulunmaktadırlar.

„Yukarı Avusturya Sağcılara ve Irkçılara Karşı Plattformu” tüm kendine antifaşist diyen kitleleri bu baloya karşı düzenlenecek olan yürüyüşe çağırıyor.

Tarih: 10.01.2014
Saat: 17:30
Yer: Hauptbahnhof Linz

FAŞİZME VE IRKÇILIĞA HAYIR!
FAŞİZME, SAĞCILIĞA VE IRKÇILIĞA GEÇİT YOK!